Hisense on ylpeä voidessaan ilmoittaa, että sille on myönnetty EcoVadis Silver -mitalli. Tämä arvostettu yritysluokitus tunnustaa yrityksen sitoutumisen kestäviin liiketoimintakäytäntöihin ja on osoitus yrityksen jatkuvista ponnisteluista minimoida ympäristöjalanjälki ja edistää sosiaalista vastuuta.

Sitoutuminen kestävän kehityksen tavoitteisiin

Hisense on asettanut kunnianhimoiset kestävyystavoitteet, jotka keskittyvät viiteen keskeiseen osa-alueeseen, kuten ympäristöön, kestäviin tuotteisiin, kestävään toimitusketjuun, ihmisiin ja sosiaaliseen vastuuseen sekä uusiin liiketoimintamalleihin. Näihin tavoitteisiin kuuluvat energiankulutuksen vähentäminen optimoimalla uusiutuvan energian käyttöä, kierrätysmateriaalien käytön lisääminen tuotteissa, jätteiden vähentäminen, kestävien kuljetustapojen edistäminen ja toimitusketjun kestävyyden parantaminen. Yrityksen keskittyminen kestävyyteen näkyy sen pyrkimyksissä kierrättää 96 prosenttia syntyvästä jätteestä, käyttää 100-prosenttisesti kierrätettäviä pakkauksia vuoteen 2024 mennessä ja vähentää kuljetusten hiilidioksidipäästöjä. Arvostettu EcoVadis Silver -mitalli osoittaa, että Hisense on kehittänyt oikean strategian liiketoimintamalliensa kestävyyden lisäämiseksi.

Ympäristövaikutusten vähentäminen kestävillä tuotteilla

Hiilijalanjäljen minimoimiseksi yrityksen on puututtava kaikkiin tuotantovaiheisiin, kuten aikaiseen energiankulutukseen, tuotteissa käytetyihin materiaaleihin, niiden käyttöikään sekä pakkaus- ja kuljetusprosesseihin. Hisense on edistynyt merkittävästi näillä aloilla viimeisten viiden vuoden aikana: vedenkulutusta on vähennetty 38 prosenttia ja sähkönkulutusta 24 prosenttia. Euroopassa valmistetut Hisense-kodinkoneet valmistetaan erinomaisista, ekologisesti kestävistä ja hajoavista materiaaleista, ja ne käyvät läpi tiukat testit pitkäikäisyytensä lisäämiseksi. Tärkeä näkökohta on myös varaosien saatavuus ja tuotteiden helppo huollettavuus.

Tavoitteena suurempi sosiaalinen vastuu

EcoVadisin kestävyysluokitus- ja arviointiprosessissa arvioidaan yritysten ympäristönsuojelun lisäksi myös sosiaalista ja eettistä toimintaa. Hisense-tuotemerkki sai hopeaa sitoumuksestaan edistää eettisiä liiketoimintakäytäntöjä, kuten yhtäläisten mahdollisuuksien luomista kaikille ja tiedon jakamisen kulttuurin tukemista. Henkilöstön henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun panostaminen on yksi tärkeimmistä prioriteeteista. Esimerkiksi Hisense Europessa koulutustuntien kokonaismäärä vuonna 2021 oli yli 136 000, mikä vastaa 20 tuntia työntekijää kohden. Yksi heidän tavoitteistaan on myös edistää tervettä työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja aktiivista elämäntapaa.

Hisense jatkaa työtään kestävän kehityksen ja eettisten liiketoimintakäytäntöjen hyväksi ja pyrkii aina parantamaan toimintaansa ja vaikuttamaan myönteisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön.

:::::::::::::::::::::

Tietoja EcoVadiksesta

EcoVadis on johtava yritysten kestävyysluokitusten ja -arviointien tarjoaja, joka arvioi yritysten suorituskykyä esimerkiksi ympäristön, työvoiman ja ihmisoikeuksien, etiikan ja kestävien hankintojen aloilla. EcoVadisin sertifiointiprosessi sisältää perusteellisen arvioinnin yrityksen politiikoista, käytännöistä ja suorituskyvystä, jotka sitten pisteytetään ja asetetaan paremmuusjärjestykseen verrattuna alan vertaisyrityksiin. Arviointiprosessi on tiukka, ja siinä arvioidaan yrityksiä useiden kriteerien perusteella, kuten ympäristöasioiden hallinnan, työvoimakäytäntöjen ja eettisen liiketoimintakäytännön perusteella. Yritykset, jotka ovat erinomaisia kestävän kehityksen alalla, saavat hopea-, kulta- tai platinaluokituksen, joka korostaa niiden sitoutumista vastuullisiin liiketoimintatapoihin. EcoVadis-luokitus on tunnustettu johtavaksi kestävän kehityksen standardiksi yritysmaailmassa, ja se antaa yrityksille arvokasta palautetta niiden kestävyyspyrkimyksistä ja parannusmahdollisuuksista.