EHDOT JA SÄÄNNÖT – 5 vuoden takuu

5 vuoden takuu on voimassa ainoastaan valituille tuotteille, jotka on ostettu kampanjaan kuuluvalta jälleenmyyjältä.

Rekisteröinti on suoritettava 8 viikon kuluessa tuotteen ostosta.

 

TAKUUSEEN SOVELLETAAN SEURAAVIA EHTOJA:

Takuu myönnetään vain kotitalouksissa käytettäville tuotteille.

Vain valtuutettu asentaja saa tehdä asennuksen. Käyttöohjetta on noudatettava.

Sähkö-, kaasu- ja/tai vesiasennus on tehtävä oikein ja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Takuun voimassaolo edellyttää, että tuotetta ei ole väärinkäytetty ja että siihen ei ole kohdistunut onnettomuutta. Vain valtuutetut Hisense-huoltokorjaamot saavat korjata sen.

Jos tuote on vaihdettava takuun ollessa voimassa, uuden tuotteen takuu on voimassa alkuperäisen takuun päättymiseen saakka.

Jos tuotetta vuokrataan, tämä takuu ei ole voimassa.

 

TAKUU EI KATA SEURAAVIA:

Laitteen asentaminen ja/tai kiinnittäminen

Tuotteen korjaamisen edellyttämä kalusteiden irrottaminen, tuotteen asentaminen ohjeiden vastaisesti, tai tuotteen ja/tai kalusteiden irrottaminen, jos tämä on tehtävä siksi, että muutoin tuotteen korjaaminen olisi vaikeaa tai mahdotonta ja/tai siihen ei päästäisi käsiksi

Yritysten ja yhteisöjen käytössä olevan tuotteen korjaaminen

Tuotteen normaali kuluminen ikääntymisen ja/tai käyttämisen vuoksi

Käyttäjän opastaminen käyttämään tuotetta oikein

Pääsulakkeiden, sähköosien tai vesi-, kaasu- tai viemäriosien irrottaminen

Kuluvien osien tai mahdollisten koristeiden vaihtaminen (esimerkiksi lamput, sähköpistoke, sulakkeet, johdot, suodattimet, painikkeet, kahvat, lasi, metallilangasta valmistetut hyllyt, kumiletkut, kansien muoviset tiivisteet ja muut varusteet, kuten uunipellit ja niiden kannakkeet) Tämä koskee myös virheellisen käyttämisen tai puhdistamisen vuoksi kuluneita, värjääntyneitä tai vaurioituneita osia.

Laitteen korjaaminen kalkin tai rasvan kertymisen, homehtumisen, likaantumisen, nesteen roiskumisen tai hajun muodostumisen vuoksi

Pyykinpesukoneen, kuivausrummun, astianpesukoneen tai vastaavan pumpun puhdistaminen

Tulvan, salamaniskun, sähköiskun, ylijännitteen, myrskyn, äärilämpötilojen, räjähdyksen, ulkoisten vaikutusten, korroosion, varkauden tai sen yrityksen aiheuttamien vaurioiden korjaaminen

Tuotteen oven/luukun aukeamissuunnan muuttamista.

Tarkoitukseen soveltumattomien työvälineiden tai ruoanvalmistusastioiden keittolevyille tai keittotasolle aiheuttamien vaurioiden korjaaminen

Keittolevyjen tai keittotason korjaaminen tai vaihtaminen naarmujen, halkeamien tai vastaavien vuoksi tai tuntemattomasta syystä, puhdistamisen tai työvälineiden virheellisen käyttämisen johdosta aiheutuneiden vaurioiden vuoksi, tarkoitukseen soveltumattomien välineiden aiheuttamien vaurioiden vuoksi tai työvälineiden ja keittolevyjen väliin jääneiden vieraiden esineiden aiheuttamien vaurioiden vuoksi

Hisense ei vastaa mahdollisista seuraamuksellisista vaurioista tai siitä, että tuotetta ei voi käyttää, kun sitä korjataan. Nämä ehdot eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksia niiden voimassaoloaikana.

Rekisteröi takuu täältä.

 

EHDOT JA SÄÄNNÖT – 10 vuoden moottoritakuu

Invertterimoottorilla varustettujen pesukoneiden ja astianpesukoneiden takuun yleiset ehdot

Normaalin takuun lisäksi voit hyötyä inverter -moottorille tarjoamastamme ylimääräisestä 10 vuoden takuusta, jonka ehdot on kuvattu jäljempänä. Tämä parantaa uuden pesukoneesi tai astianpesukoneesi käyttömukavuutta ja suojausta entisestään. Takuu ei vaikuta ostosopimuksen mukaisiin oikeuksiisi eikä jälleenmyyjän velvollisuuksiin.

Näitä takuuehtoja sovelletaan inverter -moottoriin pesukoneissa, jotka on ostettu ja joita käytetään seuraavalla alueella Suomi.

Tämä takuu kattaa ainoastaan inverter -moottorin. Takuu kattaa materiaalivirheistä ja/tai valmistusvirheistä aiheutuneet viat tai vauriot.

Takuu ei kata työkustannuksia, eikä valtuutetun huoltohenkilöstön matkakustannuksia. Nämä kustannukset veloitetaan takuupalveluiden käyttöajankohtana voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Takuun saamiseksi asiakkaan on rekisteröitävä ostettu laite osoitteessa fin.hisense.com/takuu. Rekisteröinti on suoritettava kahdeksan viikon kuluessa laskun päiväyksestä. Jos asiakkaalla ei ole käytettävissään internetyhteyttä, rekisteröinti voidaan tehdä myös puhelimitse soittamalla numeroon 09-503301. Rekisteröidessään tuotteen asiakas hyväksyy, että häntä koskevat tiedot tallennetaan.

 

Takuu raukeaa, jos inverter -moottorin vika johtuu seuraavista syistä:

– Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen.

– Valtuuttamattomien henkilöiden tekemät korjaustyöt.

– Muiden kuin alkuperäisten osien asentaminen tuotteeseen.

– Tuotteen epäasianmukainen käsittely.

– Mekaanisista iskuista aiheutuneet vauriot, joihin on syynä ostaja tai toinen osapuoli.

– Force majeure (tulva, salamanisku, tulipalo jne.).

– Laitteen käyttö liiketoiminnassa ja tuottotarkoituksessa.

 

Inverter -moottorin korjaamisen jälkeen vaihdetuista osista tulee meidän omaisuuttamme.

Tämän takuun puitteissa suoritetut palvelut ja huoltotoimenpiteet eivät pidennä tai uusi takuuta, eivätkä muuta yleistä koko laitetta koskevaa takuuaikaa millään tavalla. Nämä ehdot sulkevat pois kaikki mahdolliset lisävaatimukset.

Rekisteröi takuu täältä.