EHDOT JA SÄÄNNÖT – 10 vuoden moottoritakuu

Invertterimoottorilla varustettujen pesukoneiden ja astianpesukoneiden takuun yleiset ehdot

Normaalin takuun lisäksi voit hyötyä inverter -moottorille tarjoamastamme ylimääräisestä 10 vuoden takuusta, jonka ehdot on kuvattu jäljempänä. Tämä parantaa uuden pesukoneesi käyttömukavuutta ja suojausta entisestään. Takuu ei vaikuta ostosopimuksen mukaisiin oikeuksiisi eikä jälleenmyyjän velvollisuuksiin.

Näitä takuuehtoja sovelletaan inverter -moottoriin pesukoneissa, jotka on ostettu ja joita käytetään seuraavalla alueella Suomi.

Tämä takuu kattaa ainoastaan inverter -moottorin. Takuu kattaa materiaalivirheistä ja/tai valmistusvirheistä aiheutuneet viat tai vauriot.

Takuu ei kata työkustannuksia, eikä valtuutetun huoltohenkilöstön matkakustannuksia. Nämä kustannukset veloitetaan takuupalveluiden käyttöajankohtana voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Takuutodistuksen saamiseksi asiakkaan on rekisteröitävä ostettu laite hisense.fi/rekisteroi-ostoksesi. Rekisteröinti on suoritettava kahdeksan viikon kuluessa laskun päiväyksestä. Jos asiakkaalla ei ole käytettävissään internetyhteyttä, rekisteröinti voidaan tehdä myös puhelimitse soittamalla numeroon 09-503301. Rekisteröidessään tuotteen asiakas hyväksyy, että häntä koskevat tiedot tallennetaan. Kun rekisteröinti on suoritettu, takuutodistus on tulostettava. Sitä vaaditaan yhdessä ostotositteen kanssa takuupalveluiden käyttämiseksi. Jos moottoriin tulee vika takuun voimassaoloaikana, asiakkaan on käytettävä takuutodistusta ja ostotositetta ottaessaan yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

 

Takuu raukeaa, jos inverter -moottorin vika johtuu seuraavista syistä:

– Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen.

– Valtuuttamattomien henkilöiden tekemät korjaustyöt.

– Muiden kuin alkuperäisten osien asentaminen tuotteeseen.

– Tuotteen epäasianmukainen käsittely.

– Mekaanisista iskuista aiheutuneet vauriot, joihin on syynä ostaja tai toinen osapuoli.

– Force majeure (tulva, salamanisku, tulipalo jne.).

– Laitteen käyttö liiketoiminnassa ja tuottotarkoituksessa.

 

Inverter -moottorin korjaamisen jälkeen vaihdetuista osista tulee meidän omaisuuttamme.

Tämän takuun puitteissa suoritetut palvelut ja huoltotoimenpiteet eivät pidennä tai uusi takuuta, eivätkä muuta yleistä koko laitetta koskevaa takuuaikaa millään tavalla. Nämä ehdot sulkevat pois kaikki mahdolliset lisävaatimukset.