Työmme palkittiin maineikkaassa vastuullisuusarvioinnissa

Uskomme, että vastuulliset yrityskäytännöt ovat tärkein osa yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen edistämistä. Haluamme edistää kestävää kehitystä osaltamme kaikin keinoin suojellaksemme ympäristöä sekä tuottaaksemme hyötyä niin yhteiskunnalle kuin paikallisille yhteisöille.

Hisense sijoittui kestävän kehityksen osalta 17 prosenttin kärkijoukkoon maailmanlaajuisessa vertailussa. Otamme käyttäjiemme kesken aktiivisia askelia kohti parempaa tulevaisuutta.

EcoVadis on maailmanlaajuinen vastuullisuusarvioija, joka keskittyy globaalien kestävän kehityksen muutoksiin liiketoiminnassa. Se seuraa yritysten kestävän kehityksen suorituksia neljällä alueella: ympäristö, työkäytännöt ja ihmisoikeudet, etiikka ja kestävät hankinnat.

Tavoitteemme vuodelle 2024

Sitoutuminen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen

100 % kierrätetyt pakkaukset vuonna 2024

EcoVadis-kultamitali

96 % kaikesta jätteestämme on voitava käyttää uudelleen tai kierrättää vuonna 2024

50 % suurempi kierrätysmuovin osuus tuotannossamme vuonna 2024

Lisää CO2-päästövähennyksiä

Mitä olemme jo tehneet ympäristön hyväksi?

 • Kaikki energia ostettu uusiutuvista lähteistä – vihreän sähkön kasvava osuus
 • Päivitetyt, energiatehokkaat tekniset laitteet
 • Sähkönkulutus vähentynyt 24 %
 • Maakaasun kulutus vähentynyt 31 %
 • Paineilman kulutus vähentynyt 24 %
 • Olemme ottaneet käyttöön 9 pientä aurinkokennojärjestelmää
 • Otimme käyttöön 2 suurta aurinkovoimalaa vuoden 2022 loppuun mennessä
 • 2 sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosta (CHP) lisäenergian tuotantoon
 • 95 % tuotteistamme voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää
 • Kaikki tuotteemme on helppo purkaa
 • Kaikki muoviosat on merkitty, jotta ne voidaan lajitella nopeasti uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen
 • Kaikki laitteet testataan huolellisesti käyttöiän pidentämiseksi – joka vähintään 10 ja jopa 20 vuotta
 • Säilytämme varaosia 15 vuotta, jotta tuotteitamme voidaan korjata ja uudelleenkäyttää

 

 

Tekemämme toimenpiteet työkäytäntöjen ja ihmisoikeuksien hyväksi

 • Perusperiaatteemme on kaikkien työntekijöiden oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu
 • Pyrimme luomaan turvallisen ja innostavan työympäristön, joka tarjoaa suotuisat edellytykset asiantuntemuksen vahvistamiselle työpaikalla ja yksilön henkilökohtaiselle kasvulle
 • Kannustamme luovuuteen, parannamme suhteiden laatua ja seuraamme pehmeän johtamisen innovaatioita – tämä on yrityskulttuurimme
 • Työntekijämme tulevat vähintään 109 eri koulutusalalta: pääasiassa teknisiltä aloilta, valmistuksesta ja rakentamisesta sekä kaupan, hallinnon ja oikeustieteen aloilta
 • Työllistämme 648 työntekijää, joilla on erityistarpeita
 • Työntekijämme saavat yli 70 000 tuntia koulutusta
 • Investoimme lähes miljoona euroa koulutukseen ja harjoitteluun vuonna 2021
 • Myönsimme stipendejä lähes 100 opiskelijalle
 • Kehitimme ennaltaehkäiseviä terveysohjelmia ja järjestimme turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön liittyvää koulutusta
 • Olemme parantaneet tuotannon työympäristöä suunnittelemalla ergonomisia työpisteitä ja panostamalla paloturvallisuuteen ja hyvään ympäristönhallintaan

 

 

Tekemämme eettiset toimenpiteet

 • Sovellettavan lain noudattaminen
 • Perusihmisoikeuksien kunnioittaminen
 • Korruption ja lahjonnan torjunta
 • Lapsityövoiman käytön kieltäminen
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Vastuullinen mineraalien louhinta
 • Ympäristönsuojelu
 • Immateriaalioikeuksien kunnioittaminen
 • Läpinäkyvä toimitusketju
 • Reilu kilpailu

 

 

Tekemämme toimenpiteet kestävien hankintojen hyväksi

 • 100 % täyssähköistetty varastointi- ja hävitysprosessi keskusvarastossa
 • 69 % tuotantolaitosten trukeista on sähköisiä
 • Kuljetamme tällä hetkellä noin 20 % konteista rautateitse
 • Optimoidut yhteiset toimitukset EU:sta (MDA Buy) – yhdistetyt toimitukset Italiasta ja Turkista
 • Vedenkulutus on vähentynyt tehtaalla 38 % viimeisen 5 vuoden aikana
 • Valitsemme yksittäisissä tuotantolaitoksissa mahdollisimman monta paikallista toimittajaa
 • Edistämme yksittäisten toimittajien sekä koko paikallisen alueen kasvua, menestystä ja kehitystä
 • Meillä on lyhyet toimitusketjut ja sopeudumme paremmin vallitseviin markkinaolosuhteisiin
 • 35 % materiaaleista toimitetaan paikallisilta toimittajilta tuotantolaitoksen välittömästä läheisyydestä
 • 52 % materiaaleista toimitetaan EU:n sisäisiltä toimittajilta
 • Ulkomaisten toimittajien toimitusten osuus on vain 14 %